♥فـــــــــــــال عــــــــــشق♥

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ

» ۱۳٩٤/۱/٢۳ :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» دلم یه ....اتیشی میخااااااااااااااااااااااااااااااد :: ۱۳٩۳/٥/٤
» ارزش اصلیت :: ۱۳٩۳/٢/٧
» 2فروردین................ :: ۱۳٩۳/۱/٤
» ســـــــــــــــــــــال نجابت مبارک :: ۱۳٩۳/۱/٢
» ♥♥سال نوروپیشاپیش تبریک میگم به همه دوستان♥♥ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» امان ازاین تیرها :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» ای دوست دعاکن... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» بهایی نابـــــــــــــــــــــــــــ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» خسته ازهمـــــــــــــــــــــــــه :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» زجراورترین ادمهـــــــــــــــــــا... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» به سلامتی خودمون که... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» شکستن دلـــــــــــــــــــــ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» عجب زمونه ای شده... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» تنهاراه... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» ساده ای لیلی جان...!؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» اماافسوس.. :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» واقعیت پرتکرار :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» تقدیم به شاپرک زندگیم(هم نفسم) :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» نقش افرین نگاهم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» ازدریااموختم... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» دوستت دارم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» زمــــــــــــــان ثابت میکنه :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» داغ گنــــــــــــــــــاه :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» این نیزنگذرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» باورکن... :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» عجیب است... :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» پس بزن... :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» دل است دیگر... :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» پنهانی ترین ارزو :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» خیس دلتنگی ام :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» ضرب المثل های برعکــــــــــــس :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» هجی دلتنگی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» گفته بودی... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» انگشت شمار :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» فانوس شبــــــــــــــــــای من :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» حسرت نخور... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» رخت دلتنگی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» به جای بغض واشک :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» ازپس رنج ها :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» صــــــــــــــــــدای نوشتنی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» دیگه زورم نمیرسه!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» چه عشقی دارد... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» این منم که ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» یک هدیه... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» سامان غزلهــــــــــــــــایم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» تابوده ،همین بوده... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» چقدرخوبه کــــــــــــــــــــــه... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» اشتباه ازکی بود?????????? :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» فرقی نمی کندکجاباشی... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» بسلامتی اون رفیقی که... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» باکلی اعتمادبنفس میگن... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» ای کاش میدونستم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» عشقت راپس بگیر... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» امان ازاین دیوارها :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» مشکل ازخودماست! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» ولی خب... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» جانمی شوید... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» گوش بدی ضررنمیکنی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» تقدیم به خود واقعی ام... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» راززندگی :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» عمیق ترین جای جهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» چه دردبدی است... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» بزاربره روپیامگیر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» اینو اویزه گوشت کن!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» هستند... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» عاشقانه رانبایدنوشت... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» چیزی بینمان نبوده :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» نت عشق :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» عاشق شوکه زندگی کنی... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» هیچگاه... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» به تلافی تمام روزهایی که... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» خاطره باز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» پاک کن خاطرات :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» چه حس زیبایی♥ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» ساده نباش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» ارامــــــــــــش ،چه ساززیبایی ♪ ♫ ♪ ♫ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» چه تاوان سختی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» واقعاحکایت عجیبی ست... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» باکسی باش که تورابخواهدنه تورا هم... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» دیگه این رفتارا عادی شده واسم... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» لعنت به تموم حروف جاافتاده :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» فاسدبودن دراصل... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» هنوزگرمن... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» دروغای بدی میگم این روزا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» خدایا فقط همین یکی ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» من اماده ام نه... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» منتظرمعجزه ای! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» ادما باس همیشه تنهابمونن. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» بهترین چیزهاازدرون اتفاق میفتد. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» هیچ چیزوهیچ کس شایستگی ان رانداردکه ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» سهم ماازخاک :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» مثل یه قطره اشـــــــــک :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» توکه نقاش نیستی پس چرا... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» مردانگی میخواهد نه ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» خدایا سپاس که... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» چراکسی بامن نمی گرید؟! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» سیرت زیبا ،زیباترازصورت خیلی زیباست. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» رسانای ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» سرد امــــــــــــاتلخ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» مفههومی برای گریزازتنهایی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» خیلی ساده میشه فهمید... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» ازنگاهم پیداست... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» تمام حرف مجنون... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» درعین پیچیدگی... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» گاهی... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» عجیب معتقدم... :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» عشق یعنی... :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» فکرمیکردم... :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» بازی داره زمونه(حقیقت محض براهردوطرفه،مخاطب خاص هم نداره) :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» لبخندخدا :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» پس کی جوونی؟؟؟!!! :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» حواسمون باشه... :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» گاهی اوقات :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» به اواعتمادکنید :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» کمی صبوری :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» کمیت مهم نیست! :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» هرگز نگـــــــــــــویید... :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» دنیای نقابـــــــــــــها :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» یک نفر...یک جایی... :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» خودت باش... :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» وقت وداع :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» بسلامتی... :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» هوای دل... :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» اولین دعا :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» زمزمه همیشگی او... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» نازم به ناز... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» صدای پای عشق :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» سکـــــــوت خاطره ها :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» لابلای اشتباهات :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» نمیدانم چــــــــــــــرا... :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» برای خویشتن خویش... :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» بهتـــــــــــــــــرین یارم :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» نرخ روی زمیــــــــــــــــــن... :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» خیره ی خاطراتــــــــــــــــــــــــــ :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» راست میگفت... :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» خاموشی وغـــــــــــــم تنهایی... :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» نقاب تنهایی :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» اندکی احســــــــــــاس :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» خاطـرات لعنتی... :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» درس زندگی... :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» زنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردل :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» هنوز تشنه ی سوختنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» تکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار.........................تلقین :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» بی رحمی... :: ۱۳٩٢/٩/٢۳

Design By : Night Melody