♥فـــــــــــــال عــــــــــشق♥

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ

مـــرد مـــن نــه بـا اسبــــــ سفیـد مــی آیـد نـه بـا بنـــز سیــاه !

مـــرد مـــن بــا دو پـــای خـودش مـی آیـــد

مـــرد مـــن نـه بـا حسابـــــ پـر و نـه بـا شرکتـــی در فـلان

جـــای

شهـــر کــه بـا غــــرور و مردانگــــی اش مـــی آیـد

مــــرد مـــن آنقـــدرهــا هـــم رویـایـــی نیستــــــ

یکـــــ آدم ســـاده کــه مـی شـــود از قـامتش مغـــرور شــــد

کـــه مـــی شـــود خستگـــی هـایش را فهمیــــد

کــه چشمـــانش حرفــــی جــز بـــرای مـــن نـدارد

بـایـــد زن بـاشـــی تـا بفهمــــی حتـــی یکــــــ

شاخــه

گـــل

وقتــــی از دستـــــ مـــردی مـــی رسد کـــه دستـانش جـــزبـرای تـو نیستـــــ

چـــه عشقــــی دارد . . .

هـــزار کـــادوی گـــران قیمتـــــ پیشکــش . . .

بـایـد زن بـاشـــی تـا ببینـــی همـــان دستـــــ هـا چیـــزی ستـــــ

فـراتـــر از یکــــ دستـــــ محکــــــم

امـــن استـــــ و مطمئــن . . .{#emotions_dlg.e20}

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ توسط حدیث نظرات () |

Design By : Night Melody