♥فـــــــــــــال عــــــــــشق♥

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ

 

امروزتوشوهردیگران رابه هوس میندازی

فرداشوهرت رابه هوس میندازن

امروزدرکوره شهوت پسران مجرد می دمی

فرداپسرت رابه راه ناکجاابادمی برند

بــــــــــــــــازی داره زمونه

خدااصلا عجله نداره ...خیلی صبوره

10سال دیگه میذاره توکاسه ت

غیرازاین باشدبه عدالت خداشک میکنم

پس بچرخ تابچرخیم...

پشت دردادگاه طلاق باچشمای گریون میبینمت

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٧ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ توسط حدیث نظرات () |

Design By : Night Melody