هوای دل...

 

بـا ایـن شـراب هـا

مـسـت نـمـی شـوم دیـگـر

بـایـد دوبـاره سـراغ چـشـم هـای تـو بـیـایـم !

/ 3 نظر / 22 بازدید
امیرعلی

آدم ها در هر دیدار ، هر آغوش ، بعد هر لبخند ، تکه هایی از خودشان را … تکه هایی از دلشان را جا میگذارند …

امیرعلی

توی هر رابطه ای چنان باش که اگر تمام شد با افتخار بگویی: مرا از دست داد....

امیرعلی

امواج زندگی را بپذیر حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرد آن ماهی آسوده که بر سطح آب می بینی مرده است