انگشت شمار

 

بدنت را برای خود نگه دار

ذهنت را به من بسپار

که بدن های زیبا بسیارند و ذهن های

زیبا ، انگشت شمار ……

/ 5 نظر / 14 بازدید
ذکریا

خیلی زیبا بود عاشق زیبایی درونی انسانها باشید چیزی که سالهای سال میماند نه زیبایی ظاهری[گل]