تکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار.........................تلقین


چه رسم جالبی است !!!

محبتت را میگذارند پای احتیاجت …

صداقتت را میگذارند پای سادگیت ...

سکوتت را میگذارند پای نفهمیت …

نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت …

و وفاداریت را پای بی کسیت …

و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!!
.

/ 2 نظر / 9 بازدید
aylar

دقیقا همینطوره... سلام دوس جونی؟ خوبی گلم؟ میسی که سرزدی... پستات خعلی خوشمله ...[لبخند][گل]