بزاربره روپیامگیر

 

 

اگه گذشته بهت زنگ زد ، بزار بره رو پیامگیر چون حرف تازه ای

برای گفتن نداره …

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
ذکریا

از گذشته درس بگیر برای امروزت تلاش کن و به فردا امیدوار باش[گل]