/ 3 نظر / 5 بازدید
ذکریا

به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز ایام به کام [گل]

پویا

خوشحال باش و لبخند بزن... فقط برای خودت زندگی کن... قبل از اینکه دعا کنی...ببخش... قبل از این که صدمه بزنی...احساس کن... قبل از تنفر...عشق بورز... زندگی این است...[گل]