چه تاوان سختی

 

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد
کــه انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد . . .

/ 2 نظر / 8 بازدید
ذکریا

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد نگو چرا من؟ بگو: نشونت میدم[لبخند][گل]

سعید

تمام اتفاقاتی که برامون میافته نتیجه رفتار خومونه و بعضی وقتا تاوان دادن واسه چیزایی که تقدیرمون نبوده و به اسرار و اجبار خوذمون تقدیر ما شدند وببعدا مفهمیم که ای دل غافل......