کمیت مهم نیست!

 

ادم هاراازقدمت دوستانشان بشناس نه از تعدادش...!

/ 3 نظر / 3 بازدید
امیر علی

نه صدايش را نازك كرده بود نه دستانش را آردی... از كجا بايد به گرگ بودنش شك ميكردم؟؟

ذکریا

حکایت عجیبی دارد، این اشک کافیست حروفش را به هم بریزی تا بشود کاش