فرقی نمی کندکجاباشی...

ساز دلت که کوک نباشد …

فرقی نمی کند کجا باشی !

سرزمین مادری ؛ یا خانه پدری

هر دو یک رنگ دارد،

رنگ دلتنگی

/ 2 نظر / 20 بازدید
دلشکسته

لعنتي فرقي نميکند ... "بيايي" يا "نيايي" من ديگر هيچ وقت حالم " خوب "‌نميشود ...

فاطمه

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]....