/ 2 نظر / 21 بازدید
ذکریا

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . . راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند. ..

استانه تحمل

دقیقا همینه