نقش افرین نگاهم

مـَردُم چـه میفهمند

از قاب ِخالی ات کـنج اتـاقـم

خـاطـرات تـوست کـه ورق مـیـزند نـگـاهـم را بـه نـقـش آفــرینی

/ 3 نظر / 20 بازدید
Rasool

عکس تو برعکس تو مدام در آغوش من است