گاهی اوقات

 

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها…

ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند…

دوست دارم این لبخند های بیگاه و آن بعضی ها را

/ 3 نظر / 19 بازدید
امیر علی

شیطون اون بعضیا کی هستن خوش به حالشون ؟

ذکریا

زندگی را به فردا مگذار رویاهای گاه بگاه را باکی نیست به فردا های دور میندیش، پشیمان روزهای رفته مباش تنها به امید افقهای امروز را بنگر. به هدف خویش بی هراس دست برآور هر چند بعید نماید و پیروزی چون فرا چنگ آمد به شگفتی اندر مشو. در میانه مردم جهان، آنان که به راستی برگزیده‌اند، آنان که به رویای خویش دست می‌یابند، همواره آن کسانند که تنها روی بدان می‌کنند که آنان را مشتاقند. باری، یکی باش نه از بیشمار خیل بلکه در میان اندک شمار خاص. ایام به کام[گل]

میلاد

[گل] آموخته ام که این فاصله های کوتاه بین "اشک ها"و "لبخند بعضی ها"نامش"زندگیست"...