حکمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از خدا پرسیدند: اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای

آرزو کردن چه سود دارد؟

خداوند خندید و گفت: شاید در سرنوشتت، نوشته باشم

*
*
*
هر چه آرزو کرد!

/ 2 نظر / 18 بازدید
فاطمه

خدای من تو اگر “دست”مرا بگیری هیچکس مرا “دست کم” نمی گیرد… عـــــــــــــــــالــــــــــــــــــی.....[گل]

میلاد

______________$$$$$ _______________$$$$$__$$________$$$$$$$$ __________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$ ______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$ ___$$$_$$$$______________$$_______$$$ $$$_$$$$____________$$______$$$ $$$$_________________$$$_____$$$ $$________________$$$_____$$$ $$_____________$$$_____$$$ _$$________$$$$____$$$$ __$$____$$$_____$$$$ ___$$_$$$$___$$$$ ____$$_____$$$$ __$$_____$$$$ $$____$$$$ $$_$$$$ $$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ __________$$$$$___________$$$$$__________ __$$$$_____________________________$$$$__ _$$$$$$_________________$$$$$$_ __$$$$$$_________________________$$$$$$__ ___$$$$$$_______________________$$$$$$___ ____$$$$$$$___________________$$$$$$$____ ______$$$$$$$_______________$$$$$$$_____ _________$$$$$$___________$$$$$$________ ____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________ خیلی قشنگ بود.