بازی داره زمونه(حقیقت محض براهردوطرفه،مخاطب خاص هم نداره)

 

امروزتوشوهردیگران رابه هوس میندازی

فرداشوهرت رابه هوس میندازن

امروزدرکوره شهوت پسران مجرد می دمی

فرداپسرت رابه راه ناکجاابادمی برند

بــــــــــــــــازی داره زمونه

خدااصلا عجله نداره ...خیلی صبوره

10سال دیگه میذاره توکاسه ت

غیرازاین باشدبه عدالت خداشک میکنم

پس بچرخ تابچرخیم...

پشت دردادگاه طلاق باچشمای گریون میبینمت

/ 5 نظر / 87 بازدید
پری

به نکته شدیداً شدیدی اشاره کردی[دست]

استانه تحمل

واییییییییییییییی[نگران] مرسییییییییییی خیلی قشنگ بود [دست]

ذکریا

امروز شیطان شدی چشم پسران را فردایی زود شیطان می شوند هزاران چشم دل همسرت را حواست باشد بانو[گل]

استانه تحمل

ندارم[ناراحت]

گلبرگ

سلام عزیزم ممنون که سر زدی[گل][قلب]