/ 5 نظر / 5 بازدید
میلاد

[گل] نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد ! نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . دست ِ قاضـــــــــی داد ! نباید بی تفاوت ! چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست ِ خیــــــــــــــــس ِ باران داد ! کبوترها که جز پرواز ِ آزادی نمی خواهند ! نباید در حصار ِ میـــــــــــــله ها . . . با دانه ای گنــــــدم . . . به او تعلیم ِ مانـــــــــــدن داد!

ذکریا

ﺗﻮ ﻫﻢ‌ﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻣﻨﻢ ﺁﻥ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﻝ‌ﺧﻮﻥ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺮﺝ ﺗﻮ ﮐﺮﺩ ﻏﺰﻝ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻗﯿﺒﺎﻥ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺑﯽ ِﺪﻟﺒﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻫﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ‌ﭘﺮﺳﺪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺗﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻏﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ‌ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻗﻠﺐِ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﭘﺲ ﺯﺩﻩ ﭘﯿﻮﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﻏﺰﻟﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺭﻓﯿﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺵ ﺭﺍ: ﻣﻨﻢ ﺁﻥ ﺷﯿﺦ ﺳﯿﻪ‌ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻻ‌ﯼ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺵ ﺭﺍ» ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻬﻤﻨﯽ

امیر علی

! گفـتند : عیــنک سیـــــــاهــت را بـــــــــــردار ؛ دنــــــیـا پـــــــــــر از زیـــبـاییـسـت ! عیـــــــــنک را بــرداشــــــــــــتـم .... وحـــــشـت کـــردم از هــــــــیاهــوی رنــــگــــــــــها ، عیـــــــــــــنـکـم را بـــدهیــــد ! ... میــــــخـواهـم بــه دنـــیـای یکــــــرنـــگـم پنــــــــــاه برم...

تب عشق

سلام دوست عزیز[گل]خیلی کم پیدا میشه کسی که مردونه پای حرفش وای سه،حداقل من کمتر کسی رو دیدم اینطور باشه.ممنون که به من سر زدی شما هم وب زیبایی داری.مایل به تبادل لینک بودی خبر کن[چشمک]