برای خویشتن خویش...

 

خداوندا

برای همسایه که نان مرا ربود، نان

برای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانی

برای کسانی که روح مرا آزردند، بخشش

و برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .

/ 5 نظر / 24 بازدید
محیا

ممنون که به دیدنم میای حدیث جان

امیرعلی

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؛ دستانم خالی اند ودلم غرق درآرزوها.. یابه قدرت بی کرانت دستانم راتوانا گردان، یادلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن!

نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی ، پشت دیوار نشینم ، چو گدا بر سر راهی کسی به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

محیا

اینم آدرس وبلاگ حدیث جان