خیلی ساده میشه فهمید...

رفتار عاشقانه ی زن را بایــد از دلتنگـیش فهمید

از شـــوق و بی تابیـش برای دیدار

از حس کودکانه اش برای آغــــــــوش

از خجالتش برای بوسـه گرفتن

زن بـی دلیل بهانه نمیگیرد

شاید بهانه ی دستانِ گرمـت را دارد

که دستانش را بگیری …..!

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
ذکریا

آیت الله بهجت : از ما، عمل چندانی نخواسته اند! مهم تر از عمل کردن، "عمل نکردن" است! تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن! همه میپرسند چه کار کنیم؟ من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟ و پاسخ اینست: گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد. شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است ایام به کام و التماس دعا[گل]

پری

عزیمز خیلی خوشم اومد خیلی قشنگه

امیر علی

نمیتوانی با کلمات به کسی ثابت کنی که عاشق او هستی….. اعمال و قولهایی که میدهی ثابت میکند که عشق تو واقعی است یا نه.