هنوز تشنه ی سوختنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت ، و چه سوختن هایی که مرا ساخت

ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم

ساخته ای آباد از من بجا ماند ...

/ 4 نظر / 7 بازدید
مریم

اینم یه سر افتخاری[نیشخند] یه همچین آدم متواضعی هستم من[عینک]