چه عشقی دارد...

مـــرد مـــن نــه بـا اسبــــــ سفیـد مــی آیـد نـه بـا بنـــز سیــاه !

مـــرد مـــن بــا دو پـــای خـودش مـی آیـــد

مـــرد مـــن نـه بـا حسابـــــ پـر و نـه بـا شرکتـــی در فـلان

جـــای

شهـــر کــه بـا غــــرور و مردانگــــی اش مـــی آیـد

مــــرد مـــن آنقـــدرهــا هـــم رویـایـــی نیستــــــ

یکـــــ آدم ســـاده کــه مـی شـــود از قـامتش مغـــرور شــــد

کـــه مـــی شـــود خستگـــی هـایش را فهمیــــد

کــه چشمـــانش حرفــــی جــز بـــرای مـــن نـدارد

بـایـــد زن بـاشـــی تـا بفهمــــی حتـــی یکــــــ

شاخــه

گـــل

وقتــــی از دستـــــ مـــردی مـــی رسد کـــه دستـانش جـــزبـرای تـو نیستـــــ

چـــه عشقــــی دارد . . .

هـــزار کـــادوی گـــران قیمتـــــ پیشکــش . . .

بـایـد زن بـاشـــی تـا ببینـــی همـــان دستـــــ هـا چیـــزی ستـــــ

فـراتـــر از یکــــ دستـــــ محکــــــم

امـــن استـــــ و مطمئــن . . .{#emotions_dlg.e20}

/ 4 نظر / 27 بازدید
پری

خیلی ناز بود بهم سر بزن دوستم

ذکریا

بانو مرد نبوده ای تا بدانی سرت روی بازوانم امنیت تو نیست آرامش من است بسیار زیبا بود این پستتون[گل]

مریم

سلام بسیار زیبا بود،لذت بردم. به منم سر بزن[قلب]

مریم

سلام بسیار زیبا بود،لذت بردم. به منم سر بزن[قلب]