عجیب است...

 

عجـــــــــیب است …

یــــک جای کــار اشکال دارد ،

نه به پدرم رفته ام ؛ نه به مادرم !

مــــــــن بر باد رفته ام … !

/ 6 نظر / 23 بازدید
ذکریا

همیشه میگن مثل بچه آدم رفتار کن و من موندم بین هابیل و قابیل کدومو انتخاب کنم[نیشخند]