/ 4 نظر / 24 بازدید
علي

الهي دلم ميخاد انقده رشد كنم كه وقتي ميگم خدا فقط تو رو بخونم و تو خدا گفتنم صادق باشم.....صداقتم تو عشق به تو موج بزند...اما افسوس هنوز گرفتار عشق هاي مجازيم....................[گل]

يه دوست

دیشب خدارو دیدم... گوشه ای آرام میگریست... من هم کنارش رفتم و گریستم... هر دو یک درد داشتیم ... " آدم ها...."