نازم به ناز...

 

نازم به ناز آن کس که ننازد به ناز خویش

ما را به ناز فروشان نیاز نیست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است

/ 2 نظر / 28 بازدید
امیر علی

من آنجا؛ پشت خم کوچه ها همان جا که یک روز؛ دیدم تو را تو خندیدی و من دلم بی هوا به خود لرزشی کرد و انگار ریخت فرو رفت تا آخر قصه ها اگر آمدی و ندیدی مرا بخند و مرا یاد کن بی هوا بگو “آمد و رفت” یادش بخیر… که قلبش همینجاست… همین گوشه ها

امیر علی

صراط مستقیم راه راست نیست بلکه راهی است که از میان افراط و تفریط میگذرد و آن همان اطاعت محض از تعالیم الهی و طی طریق بندگی است.