/ 2 نظر / 8 بازدید
امیرعلی

چه فرقی دارد ، پُشت میله ها باشی ؛ یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن ، وقتی که آرزوهایت ، در حبس باشند

امیرعلی

گنجشک میخندید به اینکه چرا هر روز بی هیچ پولی برایش دانه میپاشم من میگریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگی ام میپذیرد