اندکی احســــــــــــاس

 

 برای بودنِ با تو غرورم پایمال شد

تو هم اندکی احساس بگذار

مساوی که نمی شویم

حداقل به من نزدیک شو

/ 3 نظر / 25 بازدید
لعیا

سلام ممنون سر زدی لینکت کردم.لینکم کن

هامان

هر چی بدی کردی به پای من بنویس نتیجه این عشق بازم مساوی نیست!

امیرعلی

لقمه بزرگتر از دهنش بودم....! برای همین خردم میکرد تا اندازه شوم.....!!