هرگز نگـــــــــــــویید...

 

هرگزبه کسی که به شمانیازدارد

                                          نگوییدسرم شلوغ است

هرگزبه کسی که واقعابه

                                 شمااعتمادداردخیانت نکنید

هرگزکسی که همیشه به یادتان

                                           است رافراموش نکنید

/ 2 نظر / 17 بازدید
امیر علی

دل بستن شبیه یک قصه است با یکی بودن شروع می شه ... با یکی نبودن پایان می گیره . . .!!!

ذکریا

وقتی شخصی به شما نیاز دارد گفتن " گرفتارم " خیلی راحته ولی اگر کسی به شما نیاز داره شنیدن "گرفتارم" خیلی دردناکه[گل]