این نیزنگذرد

 

ســـوم

هفتــــم

چهلـــم

ســـــال . . .

چنـــد ســــال دیگــــر

بایــــد عــــزادار نبـــودن هایـــــت باشــــــم . . .؟

/ 3 نظر / 18 بازدید
پویا

بالاخره میگذره یه روزی [گل]

ذکریا

آرزو دارم که بر مرداب چشمانت، نجوشد اشک ناکامی و بر گلبرگ سیمایت، غبار غصه ننشیند برایت آرزو دارم طلایی ، روزهایی خوش… ایام به کام [گل]

فاطمه

جای پای نفست مانده به صحرای خیال...ای فراسوی خیال...دردل من جاداری...[قلب]