دیگه این رفتارا عادی شده واسم...

 

بسلامتی مگـــــــــــــــس که بهمون یادداد

زیادکه دورکسی بگـــــــــــــردی

میزنه توسرت

/ 4 نظر / 3 بازدید
ملیکا

این جهان درس عبرتی است برای کسانی که نمیخواهند درس عبرت شوند ..

ذکریا

بسلامتی اون کسی که وقتی خواست حرفی بزند همه گفتن تو یکی دیگه خفه[نیشخند]

taha

هنگامی که دل کسی را میشکنی.. صدای شکستنش را به خاطر بسپار… تا هنگامی که دلت را شکستند رو به آسمان فریاد نزنی خدایا!! به کدامین گناه….!

استانه تحمل

خیلی سخته.... عشقت بشینه پیشت ازعشقش بگه[ناراحت]