اماافسوس..

لعنت به این روزها !

این روزها که اسم دارند ، شماره دارند ، تعطیلی دارند ،

هفته و ماه و سال دارند ،

اما افسوس که روح ندارند …

/ 12 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sajad.a.h

دل من یه روز به دریا زد و رفت [ناراحت]

يه دوست

غـــمـــگیـــنـــم… هـــمـــاننـــد دلـــقـــکـــی کـــه روی صـــحـــنه چشـــمـــش بـه عـــشـــقـــش افتـــاد کـــه بـــا معـــشـــوقـــش بـــه او میـــخـــنـــدد…

يه دوست

غـــمـــگیـــنـــم… هـــمـــاننـــد دلـــقـــکـــی کـــه روی صـــحـــنه چشـــمـــش بـه عـــشـــقـــش افتـــاد کـــه بـــا معـــشـــوقـــش بـــه او میـــخـــنـــدد…

يه دوست

غـــمـــگیـــنـــم… هـــمـــاننـــد دلـــقـــکـــی کـــه روی صـــحـــنه چشـــمـــش بـه عـــشـــقـــش افتـــاد کـــه بـــا معـــشـــوقـــش بـــه او میـــخـــنـــدد…

taha

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدم هــا عــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــي و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي است …

محمد علی

یکم بیشترهوای اینایی که الکی زیاد میخندن و میخندونن رو داشته باشید... اینا تو تنهاییشون بیشتر غصه میخورن....

Razi

سلام عزیزم پست زیبایی بود. مرسی که به وبلاگم سر میزنی.[ماچ]

taha

شکستن دل. به شکستن دنده میماند. از بیرون همه چیز روبراه است. اما..... هرنفس. درد است که میکشى....!

taha

از عجایب عشق تنها همان اغوشی آرامت میکند که دلت را به درد آورده .....