بسلامتی...

به سلامتی هر کی‌ درد داره و هر چی‌ درد داره !

و بیشتر به سلامتیه اونایی که دردشون دوا نداره ، غم و غصشون شفا نداره !

/ 6 نظر / 19 بازدید
mahdi

بعضى اتفاق هاى خوب اونقدر دیر مى افتن که باید رو به آسمون کرد و گفت : وقتش گذشت مال خودت…!.

mahdi

بعضى اتفاق هاى خوب اونقدر دیر مى افتن که باید رو به آسمون کرد و گفت : وقتش گذشت مال خودت…!.

امیرعلی

بعضی ضربه ها نمی بـُره زخم نمی کنه حتی خراش هم نمیندازه فقــــط دردت میاد اونقدر که نفست رو بنـد میاره …..!

امیرعلی

به هیچ کس اجازه نمیدهم سرمزارم گریه کند... زنده بودنم گریه داشت آنها خندیدند

امیرعلی

در خيال من بمان ، اما خودت برو آنكه در روياى من است مرا دوست دارد نه تو