فاسدبودن دراصل...

 

فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست

گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی به

 

بهـــــای

ورودیکــ تــــازه وارد است

/ 4 نظر / 4 بازدید
پری

زیباست آپم بهم سر بزن

تب عشق

حلالم کن اگر دوری اگر دورم اگر با گریه میخندم حلالم کن که مجبورم نگو عادت کنم بی تو که میدونی نمیتونم که میدونی نفس هامو به دیدار تو مدیونم[گل]

استانه تحمل

[گل][دست][دست][تایید]