مفههومی برای گریزازتنهایی

 

دور باشـــی و تــپــــــنده …

بهتر است از این که …

نزدیـــک باشی و زننـــــــده …

این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی …

دیگر تنـــــــــها نخواهی بود 

/ 4 نظر / 20 بازدید
پری

کریسمس و برف نو و دیزاین نو مبارک

سهیلاآراسته

شما عزیز دلی[لبخند][چشمک]

امیر علی

آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود تـــــــــمام شد.... امــــــــروز با تو بودن یا نبودن فرقی ندارد سیگار باشد و خیابان . . . . من میروم تا دود کنم هســــــــتی ام را…