بی رحمی...

گاهی باید بی رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت !

و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت…

/ 3 نظر / 8 بازدید
دختری از جنس باران

هر چه از دست میرود بگذار برود ... چیزی که با التماس الوده می شود نمی خواهم ... حتی زندگی !!![گل]

زهرا

باهات موافقم حدیث جان. واقعا حقیقت همینه....

استانه تحمل

[دست]