روزت مبارک زندگیــــــــــــــــــــــــــم

 

مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست . . .

/ 5 نظر / 19 بازدید
مهدی

روز مادر مبارک..[گل]

s-z

بیا وبم برای مامانا به افتخار روزشون ی جمله بنویس

وحید53

گل های بهشت سایبانت مادر یک دسته ستاره ارمغانت مادر غیر تو کسی چشم به راهم باشد قربان نگاه مهربانت مادر

فاطمه

روزمادرمبــــــــــــارکــــــــــــــ[دست]