چیزی بینمان نبوده

 

آرام بگیر دلم …

تنگ نشو برایش …

مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !

“چیزی بینمان نبوده”

/ 4 نظر / 9 بازدید
پریسا

دل است دیگر......... گاهی بهانه میگیرد..گاهی گریه میکند....گاهی هم...میگیرد مثل بچه ها بهانه گیری میگرد پا به زمین میکوبد..... دل است دیگر.......... دل است[گل]

ذکریا

جان هواپرستان در فکر عاقبت نیست گرد هدف نگردد تیری که شد هوایی[گل]

استانه تحمل

[گریه]

فاطمه

سایتت عالیه!موفق بااااااااااااااااااااااااااااشی!!!